ege ve akdeniz genç iş adamları dernekleri federasyonu

ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA

27-10-2020

Çocuk istismarı ve ihmali; ana, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Cinsel suçlar, tüm dünyada her yaş grubunda insanı tehdit eden toplumsal bir sorundur. Günümüzde tüm Dünya’da önemli bir problem olan çocuk istismarı ülkemizde de çok sık görülen toplumsal bir sorun halini almıştır.Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen toplumsal bir sorundur. Çocuk istismarı olgularının değerlendirilmesinde tıp, hukuk ve sosyal hizmetler gibi disiplinlerin işbirliği içinde çalışılması esastır. Fakat; çocuk istismarı ve ihmalinin önlenebilmesi için; konuyla ilgili olan kurumlar yanı sıra toplum bilincinin geliştirilerek kurumlar arası gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ülkemiz için bir zorunluluk,her birimiz için vazifedir. Bu sosyal sorumluluk bilinci ile İgiad olarak soruna dikkat çekmek,halkımızı bilinçlendirmek adına yaptığımız bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşıyor bu milletin her bir ferdini bu mücadelede geleceğimizin teminatı evlatlarımızın huzuru ve refahı için mücadeleye davet ediyoruz

Barış GÜMÜŞ

IGİAD&EGAFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

Bizimle bağlantı kurun, yenilikleri öğrenin...     
egafed
Ege ve Akdeniz Bölgesinde Kurulu bulunan Genç İşadamları Dernekleri, çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve Ege – Akdeniz Bölgesinde üst düzeyde bir yönetim kuruluşunu oluşturmak üzere “ EGE AKDEN...
devamını oku
ANLAŞMALI OTELER   
BÜLTEN’E ÜYE OLUN   

Copyright 2014 EGAFED | Tüm Hakları Saklıdır. | Kullanım Koşulları